อัลบั้ม
-
พระมหาธาตุนภเมทนีดล
รูปภาพ 12 ภาพ
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
รูปภาพ 9 ภาพ
รวมรูปภาพพันธุ์ไม้
รูปภาพ 62 ภาพ
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ
รูปภาพ 18 ภาพ
ภาพภายใน
รูปภาพ 34 ภาพ
ภาพผนังภายนอก
รูปภาพ 21 ภาพ

สำนักงานพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
โทร.0643544868
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ illusion.thai@gmail.com