อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

กองทัพอากาศจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนที่ ๑ จัดแสดงประวัติและความเป็นมาของพระมหาธาตุนภเมทนีดล และนภพลภูมิสิริ ซึ่งตั้งแสดงอยู่บนชั้นที่ ๒ ของอาคาร
ส่วนที่ ๒ จัดแสดงการดำเนินการของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ.อินทนนท์ ซึ่งตั้งแสดงอยู่บริเวณส่วนกลางชั้นล่างของอาคาร
ส่วนที่ ๓ จัดแสดงภารกิจกองทัพอากาศ สนองโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและการปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งตั้งแสดงอยู่บริเวณโถงทางเดินกระจกชั้นล่างของอาคาร

อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ใกล้เคียง
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
เวียงกุมกาม
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา
แม่กลางหลวง
โครงการเพาะพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์   
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

สำนักงานพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
โทร.0643544868
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ illusion.thai@gmail.com