พระพุทธอสีติวัสสาผาสุกศิรากาศ

ประวัติ

พระพุทธอสีติวัสสาผาสุกศิรากาศ เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลก หล่อด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง ความสูง ๘๐ นิ้ว กองทัพอากาศได้จัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พระนามว่า “พระพุทธอสีติวัสสาผาสุกศิรากาศ” มีความหมายว่า “พระพุทธปกเกล้าปกกระหม่อม ชาวกองทัพอากาศและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้ร่มเย็นเป็นสุข” โดยประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มณฑป บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

พระพุทธอสีติวัสสาผาสุกศิรากาศ
สถานที่ใกล้เคียง
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
เวียงกุมกาม
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา
แม่กลางหลวง
โครงการเพาะพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์   
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

สำนักงานพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
โทร.0643544868
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ illusion.thai@gmail.com