กราบไหว้ พระมหาธาตุคู่พระบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ดอยอินทนนท์กราบไหว้ พระมหาธาตุคู่พระบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ดอยอินทนนท์

(พระมหาธาตุ นภเมทนีดล,พระมหาธาตุ นภพลภูมิสิริ)

ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ

        เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว กษัตริย์ผู้ครองนครกุสินารา ได้ทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ แล้วทรงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีจำนวน ๑๖ ทะนาน เป็น ๘ ส่วน มอบให้แก่เจ้าผู้ครองนครผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า เมื่อเจ้าผู้ครองนครเหล่านี้กลับมาถึงบ้านเมืองของตนแล้ว ได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเก็บรักษาไว้ให้ประชาชนกราบไหว้บูชา ประเพณีการสร้างเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ และน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นนับแต่นั้นมา ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่หลายออกไปยังทวีปต่างๆ มากขึ้น ก็ได้มีการสร้างพระเจดีย์ขึ้นในเมืองสำคัญๆ หลายแห่ง และเมื่อมีการสร้างเจดีย์สำคัญขึ้น ก็จะขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ จากแหล่งดั้งเดิมมาบรรจุไว้เพื่อน้อมนำให้พุทธศาสนิกชนมาสักการบูชา

พระมหาธาตุ นภเมทนีดล   มีความหมายว่า  “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน”

         พระมหาธาตุ นภเมทนีดล องค์นี้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๙ เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๙ นาที โดย พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน การก่อสร้างใช้เวลา ๓๖๐ วัน สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๕ ล้านบาทเศษ พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการการก่อสร้างและตกแต่ง นางไขศรี ตันศิริ และนายสันติ ชยสมบัติ เป็นสถาปนิก นายกัญจนจักก์ สถาปนสุต เป็นวิศวกร

         พระมหาธาตุ นภเมทนีดล มีรูปแบบเป็นทรงระฆังคว่ำ รูปแปดเหลี่ยม ซึ่งหมายถึง มรรคแปด คือ ความพากเพียรแสวงหาปรมัตถธรรมของพระพุทธเจ้า อันกึกก้องสดาลพึงรับรู้กันประหนึ่งเสียงระฆัง มีความสูง 60 เมตร เพื่อเป็นนิมิตรหมายการสร้างเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ส่วนบนสุดเป็นรูปทรง ยอดปลีสีทอง รองรับกลีบบัวบาน หมายถึงการตรัสรู้สู่ปรินิพาน นับว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งได้บรรจุ พระบรมสารีริกธาตไว้

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ เดือน พุทธศักราช ๒๕๓๑ มาทรงรับและทรงเปิดพระมหาสถูปเจดีย์ฯ ที่กองทัพอากาศครบ ๗๒ ปี ร่วมใจสามัคคีบริจาคทรัพย์สร้างเป็นอนุสรณ์ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล วโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

         พระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุภายในส่วนยอดพระมหาสถูปเจดีย์ หรือยอดปลี ซึ่งประดับด้วยกระเบื้องโมเสกแก้วสีทอง ซึ่งมีความหมายในส่วนองค์พระมหาสถูปเจดีย์ “ส่วนนิพพาน” นั้น กองทัพอากาศ ได้คำนึงถึงพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาบรรจุในส่วนสำคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง ได้พิจารณาถึงประเทศที่ได้เก็บรักษามาแต่อดีตกาลเป็นสำคัญว่าจะมีทางใดที่จะขอแบ่งมอบมาประดิษฐานไว้ได้บ้าง ซึ่งได้มีการร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับมาจากแหล่งต่างๆดังนี้

– พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

– พระบรมธาตุส่วนของสมเด็จพระญาณสังวร

– พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากประเทศศรีลังกา

เครดิตข่าว nimning4052


ข่าวสารและกิจกรรม


ชมความงดงาม “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” & พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่


มองเชียงใหม่ผ่านกล้องคนจีน ---ส่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


9 จุดเช็คอินไม่ควรพลาด! ..เส้นทางสู่ยอดดอยอินทนนท์


แหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สำราญใจใกล้ๆ บ้านที่เชียงใหม่


พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


ชมความงามพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


สวยงามตื่นตา สดร.ชวนชมทางช้างเผือกเหนือพระมหาธาตุนภเมทนีดล อินทนนท์


พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ


พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


กราบไหว้ พระมหาธาตุคู่พระบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ดอยอินทนนท์


พระมหาธาตุ “นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ”


พระมหาธาตุนภเมทนีดล,นภพลภูมิศิริ


ดอยอินทนนท์ แหล่งพืชพรรณหลากหลายชนิด


INFORMATION ข้อมูลท่องเที่ยว


ชมดอกไม้บานช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ "พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ"


ร.10 โปรดเกล้าฯ แล้ว “หลวงปู่ทอง” แห่งวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ขึ้นเป็น “พระพรหมมงคล”


อินทนนท์คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอก


พาชมฝูงแกะที่ซ่อนตัวอยู่บนดอยอินทนนท์ บรรยากาศราวกับอยู่เมืองนอก !!


กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมดำเนินโครงการ “จิตอาสาน้อมดวงใจ ทำความดีถวายพ่อ”


คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อร่วมประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาพระมหาธาตุฯ


ประกาศแจ้งปิดพื้นที่สวนบริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล


ไหว้ 2 พระธาตุ แวะเที่ยวน้ำตก


สัมผัสหนาวแรกของปี! กราบ 2 พระมหาธาตุแห่งราชา-ราชินีบนยอดอินทนนท์


นักเรียน ม.1 แสดงความเคารพพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


งานปรับปรุงทัศนียภาพ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ เริ่มขึ้นแล้ว


กองทัพอากาศจัดพิธีบวงสรวงและเคลื่อนย้าย นพปฎลสุวรรณฉัตร


แถลงข่าวจัดกิจกรรม Air Force Run 2018 “Run to the Sky วิ่งเฉียดฟ้า”


กิจกรรม Air force run 2018 Run to the sky วิ่งเฉียดฟ้า


พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๑


กรมช่างโยธาทหารอากาศ ทำความสะอาดองค์พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


กองทัพอากาศ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ


กองทัพอากาศ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


เชิญร่วมสนุกรับของรางวัลสุดพิเศษกับกิจกรรม กองทัพอากาศไทย Passport ทอ. 360 องศา


กองทัพอากาศ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธศาสดาประชานาถ ๐๒๐๒​๒๐๒๐ ณ​ สถานีรายงานดอยอินทนนท์


คณะกรรมการพระมหาธาตุ ฯ ร่วมมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาปัญหาภัยหนาว


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


กองทัพอากาศจัดพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกหอพระพุทธศาสดาประชานารถ


พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานไว้ในพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ


ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ


พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ชวนเที่ยวและชมทัศนียภาพ จากสกายวอร์ค


สถานีรายงานดอยอินทนนท์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ


ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา


ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร 4 หมู่บ้าน และบริจาคเงินให้กับพุทธอุทยาน บ้านแม่กลางหลวง


ประกาศปิดอุทยานฯ ดอยอินทนนท์


ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานฯดอยอินทนนท์

สำนักงานพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
โทร.0643544868
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ illusion.thai@gmail.com